недеља, 18. новембар 2012.

Pacman

Menadžer paketa pacman je jedan karakteristika koje izdvajaju Arch Linux. Pacman kombinuje forma jednostavnog binarnog paketa sa sistemom za izgradnju (eng. build sistem). Cilj pacman-a je jednostavno upravljanje paketima, bilo da su iz oficijalnih repozitorijuma, ili su napravljeni od strane korisnika.
Pacman održava sistem svežim, tako što sinhronizuje liste paketa sa serverom. Odnos server klijent omogućava korisniku da preuzme i instalira paketa sa svim njenim "zavisnostima" pomoću jednostavne komande.

1. Instalacija
A. Instaliranje paketa

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -S imepaketa1 imepaketa2 imepaketa3

B. Instaliranje grupe paketa

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -S gnome

C. Da bi videli koji paketi pripadaju grupi izvršite sledeće

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Sg gnome

2. Brisanje
A. Brisanje paketa

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -R imepaketa1 imepaketa2 imepaketa3

B. Nije redak slučaj da neki paket zavisi od paketa koji želite da obrišete. Da bi ste obrisali paket sa svim svojim zavisnostima koji nisu potrebni drugim paketima izvršite sledeće

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Rs nazivpaketa

C. Da bi ste uklonili paket sa svim zavisnostima i paketima koje zavise na ciljanom paketu izvršite sledeće

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Rsc nazivpaketa

Oprez: Ova operacija je rekurzivna tako da može doći do brisanja potencijalnih paketa koji su bitni za funkcionisanje sistema.

D. Brisanje paketa koji je potreban drugom paketu, bez uklanjanja zavisnih paketa

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Rdd nazivpaketa

E. Da bi ste uklonili konfiguracione datoteke sa ekstenzijom .pacsave koje neke aplikacije kreiranju izvršite sledeće

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Rn nazivpaketa

3. Osvežavanje Paketa
A. Osvežavanje svih paketa koji su instalirani iz zvaničnih repozitorijuma možete izvršiti jednom komandom

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Syu

Oprez: Pažljivo radite sa osvežavanjem sistema, pošto je Arch Linux rolling release, osvežavanje može doneti da korisnik mora uraditi dodatne korake. Kad dođe do ovakvog slučaja obično se javi na naslovnij strani Arch-ove prezentacije i na Twitter nalogu @archlinux. Kada je ovakva situacija u pitanju korisnik bi trebao da izdvoji malo vremena i pozabavi se sa tim.

Preporuka: Kada je osvežavanje u pitanju, a zahtevaju se dodatni koraci, a početnik ste, najbolje je ostaviti par dana da prođe i potražite na Arch-ovom forumu uputstvo.


B. Ponekad se javi i situacija da neki paket ne želite da osvežite. Da bi ste ga preskočili prilikom osvežavanja potrebno je uraditi sledeće

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Syu --ignore nazivpaketa

4. Ostalo
A. Izvršavanje upita na paketima(verzija, lokacija, itd dodati --help za izlistavanje svih funkcija)

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Q

B. Pretraga paketa u bazi. Pretraga se vrši i po nazivu i po opisu

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Ss nazivpaketa

C. Pretraga instaliranih paketa

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Qs nazivpaketa

D. Prikaz informacija o pakatu

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Si nazivpaketa

E. Prikaz informacija za lokalne instalirane pakete

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Qi nazivpaketa

F. Da bi ste videli sve datoteke koji je paket instalirao izvršite sledeće

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Ql nazivpaketa

G. Takođe je moguće utvrditi kom paketu datoteka u fajl sistemu pripada

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Qo /putanja/do/datoteke

H. Izlistavanje paketa koji više nisu potrebni kao zavisni paketi (siročići)

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Qdt

I. Izlistavanje svih paketa koji zavise na paketu (potrebno je instalirati pkgtools)

[root@mojracunar-pc ~]# whoneeds nazivpaketa

J. Preuzimanje paketa, a da ga ne instalirate

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Sw nazivpaketa

K. Instalacija Lokalnog paketa npr. paket koji je preuzet i AUR ili kada želite da izvršite degradaciju paketa

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -U nazivpaketa-verzija.pkg.tar.xz

L. Brisanje keša paketa koji trenutno nisu instalarini.

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Sc

Oprez: Ovo radite samo ako ste sigurni da vam degradacija paketa neće biti potrebna.

M. Čišćenje celokupnog keša

[root@mojracunar-pc ~]# pacman -Scc

5. Konfiguracija Pacman-a

A. Inicijalizacija prstena ključa

[root@mojracunar-pc ~]# pacman-key --init

B. Osvežavanje prstena ključa

[root@mojracunar-pc ~]# pacman-key --refresh-keys

C. Lokalno potpisivanje ključa

[root@mojracunar-pc ~]# pacman-key --lsign-key ključ

D. Podešavanje nivoa verovanja ključu

[root@mojracunar-pc ~]# pacman-key --edit-key ključ

Нема коментара:

Постави коментар